Search This Blog

Sunday, 13 February 2011

DiArI : kAhWiN ?????????

AssALamUALaiKuM,..


MeNgINjAK jE uSiA 28 TaHuN, sOaLaN cEPuMaS sENtIaSA kEdeNGaRaN dIcUPiNG tELinGA Ku iNI,.. dALaM UsIa BeGiTU aKu pAstI SaKIT hAtI bILa oRaNg sERiNG mEnGAjUKaN sOALan CepUMaS pAdA aKu,.. sOaLan CEpUMas? yUpS sOaLaN cEpUMaS,.. sOaLan CePUmAS tU aPa? hAhAhA,.. KaLO koRaNg nAk TAu, sOALan CepUMaS tU mAkSuDNyA oRaNG tANyA PaSaL PeRKaHwINaN La, aTaU LEbIH tEPaT LaGI OraNG aKaN TaNYa BiLa NaK kAwIN? aDA fAhaM?  ^__^


 sAMaADa dIKaMpUnG mAhUpUN dItEmPaT aKu BERmAStAuTiN, OrAnG PaStI aKaN tAnYa sOaLaN tU,. sAMaAdA yAnG kEnAL mAhUpUN tIdAk,. KaDaNGkALa TeRFiKIr GaK aKu NaK MenIpU cAkAp aKu DaH kAwIn, tApI XtERtIpU LaK HaHaHa,.. sALaH sENdIrILa LuRUs SAnGAt HeHeHe,..


oK aKu KOnGSi dENgAn KoRAnG CikIT eK aNTarA sOaLaN yAnG bIaSa DiAjU KaN pADa aKu


OrG  : dAh KaWiN Lom?
aKu  : LoM LaGi
oRg  : UmUR bApE?
aKu  : 30 TaHuN
OrG  : NgApE TaK KaHwIn LaGi?
aKu  : LoM aDe jOdOh LaGi,.. @ tAnYALaH ALLah (KaLO rAsA sAkIT hAtI, nI JaWApAn
          aKU)
oRg  : tApI kEnA uSAHa La jUgA, tAk KaN dUk DiAm jE?
aKu  : PeRLu Ke sY bAgITaU sEMuA OrG aPe YaNg Sy UsAhA, aPa YaNg Sy DoA?
OrG  : eRm,..
oRg  : EnTaH2 mEmILih SAnGAt X?
aKu  : mEmILih? YuPs aKU pILih OrAnG YaNG BeNaR2 tULus MeNYaYanGI & MeNYIntAI 
          aKU,.  SaNGGuP sUsAh SEnaNG BerSAmA aKU bUKaN mENyUSahKaN KepALa 
         OTaK aKU, bUKaN aKU MeNGHaRAp BaNGLo & KeREtA SpORt SEuMPaManYA,
         TaPI BIaRLah   BeRTaNGGuNGJaWAB, dAn TaHU tAnGGuNGJaWAb DiA YaNG 
         sEBenAr,. bUKan MeLetAKKaN tAnGGuNGJaWAb DiA pAdA aKU,.
nI AnTaRa dIALOg dAn SoALaN YaNg bIaSA dIaJUKaN pAdA aKu,.. yAnG BiAsa dISajIKaN KaT TeLinGA aKu,. PeDiH sEBeNaRNYa mEnDEnGAr SoALaN2 Ni,.. oK BaB OrG cAkAp aKu XbERuSAhA,.. PeRLu Ke aKU bAgITaU sAtU DuNIa aPa yAnG aKU tELaH UsAhA uNTuK MeMILiKI JoDoH? pERLu kE aKU pERgI pADa sETiAp oRaNG baGITau Pe YaNg AkU lAkUKaN uNTuK PeRoLeH joDoH? pERLu Ke sEMua Tu? PeRLu Ke aKU LakuKAn SEmUA tU tUK meMUaSKaN HaTI kORaNG???? KoRAnG fIKIR sENdIRiLa,. kORaNG tIDaK BeRADa dITeMPaT aKu, kOrAnG xRaSA pE YaNG aKu rASa,. mUNGkIN kOrANG, aNaK2 kORanG dAn AhLI kElUaRgA kORaNg xDE yAnG LaLui sEPeRTi YaNg aKu LaLuI sEBaB Tu MudAh KorAnG cAkAp MaCaM2 PaDA AkU


aKU JugA pUNyAI kEINgNAn Dan NaLUrI sEPeRTi OrAnG LaIn YaNG iNGiN mEmILiKI rUMaHTaNGGa YaNG BahAGiA, mEmILikI AnAk dAn MeMBinA KeHiDuPaN yAnG BahAgIa BeRSaMa InsAn TeRSAyAnG,. tApI AnDAi BeLuM tIBa MaSA aKU mILikI sEMUa TU, PeRLu Ke aKU mERaTaP, pERLu kE aKU bgTAu sATU dUNia bAhAWa AkU JUgA IngIN pUNyA KeLUaRGa YAnG BaHAgiA,..


rAmAi OrAnG TaHU MeNUtURKaN aJaL MaUt, jOdOh PeRTemUAn DiTEnTUkAn ALLah TApi SerAMaI MaNA yAnG MeYakINi kAtA2 YaNG dI LonTaRKaN Ini,. aTAu CoNToH YaNg LeBiH dEKaT, rUMaHTaNGGa YaNG rUNtUH dILaNdA BaDAi, KaLo  LogIK aKaL, NaK Ke DiArOnG MuSNaHKaN ApA yAnG TeLaH MeREkA bINa SeLaMA iNI? TaPI KeTEnTUaN ALLah TiADa SiApA DaPaT MeNJaNGKaNYa,.


TeRLaLu MeMiLiH? aKu xPeRnAh KiSaH sIaPa PuN dIa sEBeLuM KeNAL aKU, tApI bERuBaHLaH, JaNALah EkONoMI yAnG LeBiH BaIK uNtUK sEBuAh MaSA dEPaN,.. kEbAyAKaN YaNg AkU tEmUI, InILaH YaNg AkU KaTaKaN PaDa dIArOnG,.. kEJeLaH ApApUN aSALkaN HaLaL & BoLeH SaRa aKU,.. aKu BoLeH BaNTu TaPi BuKaN mEnGGaLaS tAnGGuNGJaWAb EkONoMI kELuaRgA,..


TaPi SerAmAi MaNa YaNG SanGGuP TuNaIKaN PeRMinTAAn aKU  Ni? TiAdA,.. Ye JaWApAnNyA tIaDa, tIaDa Dan TiADa,. dIaWAL pERkENaLaN PuN nAk PiNJaM dUIt, kUaR mAkAN mINtAK kITa ToLonG BaYaR,. tOpUp MiNTa ToLonG IsI,. InIKaH CaLoN SuAmI???? DiAwAL pERhUBuNGaN DaH BeRSiKaP MaCaM Ni So MaCaM MaNA NaK tERuSkAn??? KOrAnG AkAn FiKIr TaK KaN sEmUa OrAnG yAnG aKu TeMUI mAcAm NI? JaWaPaNNyA Ye, sEmUa OrAnG YaNg AkU TeMuI MaCaM iNi,.. iNiLaH dUGaaN yAnG AllAh HaMpArKaN pAdAKu,..


MaLaH AdA dIKaLaNGaN SaHaBaT AkU, sIaP ToLoNG BaYaR DuIt KeREtA LaGi,. ItUPuN dIAOrAnG xRETI BeRTeRImA KaSiH,. BiLa RaSA PeRLu dIAoRaNG CaRi KaMi, RaSA tERdESAK, CaRi KaMI? KaLo KoRAnG DiTeMpAt KaMi kORaNG NaK Ke sUaMI mAcAm Ni? NaK Ke? MuNGkIN aDa yAnG CaKaP LeH BeRUbAh JiKA BaGi PeLuAnG,.. 2 TaHuN KaWAn, TeTaP MaCaM tU jUGA,.. KaWAn AkU DaH 6 TaHUn PuN xPeRNaH MeRaSA dUiT pIhAk LeLaKi??? sO x BaGi PeLuaNg Ke tU??? MuNGkIN KoRaNg BeRNaSiB BaIk dALaM uSiA mUdA sUDaH TeMUI PaSANgAn HiDuP, pUNyAi SuAmI yAnG BeRTaNGGuNGjAwAb, tApI jAnGaNlAh mEmpErsOalKaN kAmi yAng BeluM MeNdiRikAn RumAhtAnggA,..


UnTUK PeNGeTaHUaN kOrAnG sEmUa, wAlAu UmUr KaMi 40 TaHuN sEKaLipUN & BeLuM BeRKaHwIn, KaMi BeLuM TeRDeSAk UnTUk TaNGKaP MuAT SaHAjA,. MaLaH KaMi BeRSyUKuR DI ALaM PeRcINtAAn SahAJa ALLah DaH TuNJUkkAn KaMI sIKaP sEBenAr PaSAnGan KaMI,..


dALaM PeRhUBUngAn PeRLu AdA gIVE & TaKe TaPI KaLo kITa GiVe Je & PiHAk SebELaH LagI TaKE jE, PeRLu Ke KaMI bERtAhAn SEmAtA NaK BeRKaHwIN dAn NaK MeNGeLaK sOALaN cEpUMaS kORaNG???? PeRLu Ke??? PeRLu KE??? LaGi sEKaLi AkU bAgItAu KOraNg KaMi BeLUm tERdESaK UnTUk WaT sEmUa tU, FaHaM?????


BiLa uMuR dAh 30 TaHuN KeAtAs LaK, MaCaM2 gELaRaN oRaNg BaGi, aNdArTULa, aNdALuSiALa, AnAkDaRa XLaKuLaH, MaCaM2 yAnG DiAOrAnG rAsA mULut sEDaP NaK mENyEbUt TaNpA fIKir HaTi & PeRAsaAn OrAnG LaIn,. hArAp kORaNg SEmUA XpErLU LaGi GeLaR OrAnG MaCaM2,.. sEBaGaIMaNa KOrAnG XSuKa KaLo oRaNg CaKaP MaCaM2 KaT kORaNg, MaCaM TuLa JuGA aKu,. DaRiPaDa kORaNg gELaR MaCaM2 & CaKaP MaCaM2 LeBiH BaIk kORaNg DoAkAn aKu cEPaT dApAt JoDoH YaNg BaIk & mEmBiNa KeLUarGA bAHaGiA,.


  @# LuAhAn Ni BuKaN sERaTuS PeRAtUS yAnG AkU LaLUi TaPi aKu KuMpULkAn DaRi KaWAn2 aKu YaNg SenAsIb DenGaN aKu dAn HaNyA sEBaHaGiAn CeRiTa Je yAnG AkU KoNGsI dIsInI,,. bUKaN jUGa UnTUk BuKa PeKONG DiDAdA MaHuPuN MERaIh sImPatI, tApI sEKaDar iNGiN KOrAnG TaHu JaWApAn TeNtAnG sOALaN YaNG kORaNg SuKa SanGAt AjUKaN PaDA iNSaN YaNg bELuM MeNDirIKaN rUMaHTaNGGa,. HaRaP LePaS Ni MuLUt KorAnG DaH XgAtAL NaK TaNYa SoALan2 MaCaM Ni DaN sEAnGKaTAn DenGAnnYa  @#


PADa kORAnG2 YaNg SuKa SaNGaT pErTiKaI tEnTaNg JoDoH OrAnG LaIn, FiKIrLah sEMaSAk2NyA SebELum NaK KaTa SesUKa HaTi kORaNg,.. jAnGaN INgAT kORaNG bAHagIa, kORaNg LeH CaKaP sESuKa HaTi PaDa KaMi,. sEGaLa YaNg KoRAnG mILiki HaNYaLaH pINjAMaN sAhAjA,. bERINgAtLaH yE,..


 mAAf jIKa cOrETaN iNI aGaK BeREmOsI,.. aKu sEkAdAr MeNcOrEt, mElUaH rAsA, DaN mEWaKiLi InSaN2 YaNg SeAnGKaTaN dENgAnKu,.. sEmOgA bErjUMpA lAgI,.. TaTa tItI tuTU

2 comments:

  1. betul, dlm banyak perkara dlm hidup soal jodoh mmg sukar dirungkai...xkawin bkn sbb sangat memilih..tentu Allah tahu yang terbaik untuk kalian...yang dah kawin pun tak lepas dr masalah..apa yg penting KERJASAMA...huhu...yang penting setiap apa yg kita lalui buatlah yg terbaik dan menggembirakan hati kita...jgn sbb org lain kita sakit hati, xkeruan...hadapilah dgn SENYUMAN setiap apa yg kita lalui....sekian terima kasih...

    ReplyDelete
  2. thanks ab,. masa dulu mula2 dipersoalkan semua ni memg terasa sakit hati, tapi lama2 fikir, hanya yg melalui je yang tahu pahit maung semua ni,.. so aku lebih rileks,. cuma kebayakn yg bertanya hanya akn diam bila aku terangkan pe yg aku lalui huhu

    ReplyDelete